T: +32 (0) 3 501 92 12

tim@cmsinfra.be

Boerenmarkt 3 bus 002

B-9120 Beveren

Home

Van harte welkom op de website van CMS Infra.


CMS staat voor Construction Management Services.

Binnen de wereld van de bouw ontwerpen, begeleiden en coördineren wij uw project binnen een vooraf afgesproken en geforfaitariseerd budget.


Onder het motto ‘u vraagt, wij draaien’ is  ORO er op gericht u vanaf de eerste stap te adviseren en vervolgens verder te begeleiden bij uw plannen inzake nieuwbouw- en verbouwingswerken,
buitenaanleg en omgevingswerken van diverse grootorde.

Bij het inschatten of uw project rendabel en/of haalbaar is, kan u rekenen op hun vrijblijvende kostenraming waarbij rekening wordt gehouden met uw budget, de geldende procedures en vergunningen en door u
voorgestelde uitvoeringsdetails.